SOOTAWAY NCH 5,L ALKALISKAVFETT

KRAFTIGT AVFETTNINGSMEDEL

695,00 SEK  • Artnr: 11000501
  • I lager: 3

Beskrivning av artikel

  • Perfekt för rengöring av utrustning som kan komma i kontakt med livsmedel
  • Tränger igenom fett, kreosot, kol, sot och smuts för grundlig rengöring
  • Biologiskt nedbrytbara tensider
  • Koncentrerad; späds upp till 1:50
  • Kan användas inom jordbruksindustrin