SOOTAWAY NCH 1,L ALKALISKAVFETT

KRAFTIGT AVFETTNINGSMEDEL

151,00 SEK  • Artnr: 11000499
  • I lager: 12

Beskrivning av artikel

Beskrivning av artikel

  • Perfekt för rengöring av utrustning som kan komma i kontakt med livsmedel
  • Tränger igenom fett, kreosot, kol, sot och smuts för grundlig rengöring
  • Biologiskt nedbrytbara tensider
  • Koncentrerad; späds upp till 1:50
  • Kan användas inom jordbruksindustrin