Urval ur vårat sortiment

-----------------------------------------

-----------------------------------------

-----------------------------------------

POPULÄRA VAROR

-----------------------------------------------------

OEM SPEC 5W30 C3 LL III

VISA FÖR FLER ALTERNATIV

WASH'N WAX 5,L

GLANS & AVRINNING

ECO FLOW CVT FLUID

VISA FÖR FLER ALTERNATIV

Urval ur vårat sortiment

-------------------------------------------

-----------------------------------------

-----------------------------------------

POPULÄRA VAROR

-----------------------------------------------------

NEW ENERGY ATF DIII

VISA FÖR FLER ALTERNATIV

PURPLE RAIN 5,l ALKALISKAVFETT

FLYGROST & ROSTFLÄCKAR

ECO FLOW DSG FLUID

VISA FÖR FLER ALTERNATIV

Information & övrigt

----------------------------------------------

Prisuppdatering pågår för våra oljeprodukter
Bäste Kund
Avisering om prisjustering
Som säkert är bekant råder det brist på mycket, så även i vår bransch som resulterat i stigande
kostnader. Under våren har råvarupriser stigit p.g.a. brist som uppstått på såväl basolja som additiver
som ingår i de färdiga produkterna.

Information om priser, frakter

För närvarande så råder det ett oroligt värdsläge med höjda energipriser och bränslepriser med anledning av detta så har priserna på råvaror och transporter ökat. Det råder även något brist på tillsatser för tillverkningen av vissa produkter. Detta leder till att en del produkter kan variera i pris på kort tid och vi gör vad vi kan för att hinna uppdatera. Vi vill härmed reservera oss för att vissa priser kan variera och att vi inte alltid hinner ändra, så maila eller ring oss om ni behöver mer info.

Utförsäljning & Fynd

-----------------------------------------

Till all utförsäljning klicka här

--------------------------------

ENGINE FLUSH

OIL LEAK STOP