BS KEMI AB

BS KEMI AB är ett svenskt företag som startade sin verksamhet 1995 i Stockholm.


Företaget bedriver sin verksamhet i Jordbro , Stockholm. Huvuddelen av deras kemiska produkter tillverkas i den egna fabriken.

BS Kemis specialitet är framför allt miljöanpassade handrengöringsmedel och biltvättmedel.

Vi borgar framför allt för hög service, bra kvalitet och bra priser till kunden, med snabba leveranser.


TLI-Protection har jobbat med BS-Kemi sedan 2013 och vi har ett eget lager för dom mest frekventa varorna.

REACH
Reach står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals.


På svenska: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. De leverantörer BS Kemi AB arbetar med, arbetar i enlighet med EU förordningen


REPA
BS Kemi AB är anslutet till REPAregistret


SMARTAB

Vi har i över 25 år levererat produkter och kunskap för rengöring och vård av fordon till tusentals kunder över hela Sverige.

Smartab grundades 1993 och är sedan länge marknadsledande när det gäller försäljning och distribution av bilvårdsprodukter, tvättutrustning och industrikemikalier.

Tli har ett eget lager av det mest gångbara produkterna.

  Som kund till Smartab kan man vara säker på att alltid erbjudas de modernaste produkterna och att kemikalierna som levereras är funktionella och miljöanpassade.

Tillagd i varukorgen